Compliance

ULMA Forja S.Coop. kooperatibaren barruan bai hirugarrenen aurrean portaera profesional, etiko eta arduratsua sustatze aldera UNE 19601 Compliance kudeaketa sisteman akreditatu da, honela:

  • Araudia betetzen dela ziurtatzeko
  • Arriskuak prebenitzeko

Erreferentziako dokumentuak:

1. Compliance Penaleko Politika
2. Kode Etikoa
3. Ziurtagiria UNE 19601

Salaketen kanala:

Sartu salaketen kanala